CENOVNIK u PDF formatu možete skinuti ovde
MAPU POKRIVENOSTI u PDF formatu možete skinuti ovde

KAKO PREDATI REKLAMU
Gotova resenja reklama je pozeljno dostaviti redakciji u elektronskom obliku. Reklama treba da bude snimljena u CDR (verzije do 14, pretvorena u krive), EPS ili TIF (300 dpi) formatu.Kolorne reklame snimiti u CMYK modu. Resenja mozete doneti na flesh-u, CD-u ili poslati na e-mail: rotoplay@sbb.rs

OBAVEŠTENJE ZA OGLAŠIVAČE
Molimo vas da u skladu sa Zakonom o oglašavanju, dostavite propisanu DEKLARACIJU - uredno popunjenu, potpisanu i overenu pečatom za sve predate oglase, a odnose se na:
1.rubrike 24 (posao ponuda) i 25 (podučavanje)
2.za oglašavanje delatnosti, odnosno, prodaju proizvoda ili usluga za koju je propisana obavezna registracija ili pribavljanje dozvole, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa, ili se oglasom utiče na obavljanje tih delatnosti.

Deklaraciju pošaljite poštom na adresu: Oglasi "Halo Kragujevac", Daničićeva br.101, 34000 Kragujevac, sa naznakom "DEKLARACIJA", ili dostavite direktno.
Deklaraciju možete poslati faksom na broj: 034/302-400 ili na e-mail: rotoplay@sbb.rs najkasnije do petka, u 16 časova.

DEKLARACIJU o oglašavanju mozete preuzeti ovde