KAKO PREDATI UOKVIRENI OGLAS
Uokviren oglas se moze predati lično na adresi Daničićeva 101. Radno vreme od 08 do 16h, i subotom od 08 do 12h.
KAKO PREDATI BESPLATNI MALI OGLAS
Mali oglas na broj 034/302-402, mogu predati samo fizička lica, 0d 6 do 24 sata.
*Nakon uspostavljanja veze, čućete uvodnu poruku. Posle zvučnog signala izdiktirajte vaš broj telefona, zatim tekst malog oglas do 10 reci, nakon toga odmah spustite slušalicu. Molimo vas da oglas diktirate polako i jasno, a za ostavljanje poruke imate 30 sekundi. Oglasi primljeni do petka u 17.00 sati biće objavljeni u ponedeljak.
OBAVEŠTENJE ZA OGLAŠIVAČE
Molimo vas da u skladu sa Zakonom o oglašavanju, dostavite propisanu "DEKLARACIJU" - uredno popunjenu, potpisanu i overenu pečatom za sve oglase predate telefonom, a odnose se na:
1.rubrike 24 (posao ponuda) i 25 (podučavanje)
2.za oglašavanje delatnosti, odnosno, prodaju proizvoda ili usluga za koju je propisana obavezna registracija ili pribavljanje dozvole, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa, ili se ogiasom utiče na obavljanje tih delatnosti.

Deklaraciju pošaljite poštom na adresu: Oglasi "Halo Kragujevac", Daničićeva br.67, 34000 Kragujevac, sa naznakom "DEKLARACIJA", ili dostavite direktno. Deklaraciju možete poslati faksom na broj: 034/302-403 ili na e-mail: rotoplay@sbb.rs najkasnije do petka, u 16 časova.
DEKLARACIJU o oglašavanju mozete preuzeti ovde